Här får du svar på vanliga frågor om Vägen till förskolan

– Vad är Vägen till förskolan?

Vägen till förskolan är en kurs som du gör på egen hand för att bli inspirerad till ett jobb inom förskolan

– Kostar utbildningen något?

Vägen till förskolan är helt gratis och vem som helst kan göra utbildningen.

– Räcker utbildningen för att arbeta på förskola?

Vägen till förskolan ersätter inte en barnskötarutbildning eller SFI. För att jobba i den svenska förskolan behöver du kunna svenska och ha en barnskötarutbildning (KomVux) eller en förskollärarutbildning via universitet.

– Kan jag få studielån (CSN) för utbildningen på Vägen till förskolan?

Vägen till förskolan berättigar inte till CSN.

– Hur får jag arbete efter utbildningen på Vägen till förskolan?

Vägen till förskolan garanterar inte ett jobb inom förskolan. Vi som har tagit fram den här utbildningen förmedlar tyvärr inte jobb till förskolan – kontakta Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare och förskolor på din ort.

– Hur får jag diplom och vad visar diplomet?

När du gjort alla språklektionerna och värdegrundslektionerna och klarat dem får du ett diplom. Diplomet är till för dig själv så du vet att du har genomgått lektionerna och förstått allt. Diplomet kan inte användas när du söker in på till exempel en barnskötarutbildning eller söker jobb. Diplomet är bara för dig personligen.

– Hur kommer jag åt kurserna på Vägen till förskolan?

Skapa konto på Vägen till förskolan – om du får problem med inloggning och lösenord eller med att skapa ett konto är det bästa att försöka igen, begära ett nytt lösenord eller skapa ett nytt konto.

– Hur kan jag få svar på fler frågor som jag har?

Titta på informationsfilmen på första sidan – där får du svar på nästan alla frågor!