Din väg till förskolan

Vägen till förskolan hjälper dig som nyanländ att ta ditt första steg mot ett arbete inom förskolan.

Med hjälp av digitala självstudier utvecklar du dina språkkunskaper, samtidigt som du lär dig om den svenska förskolans värdegrund. Utbildningsmaterialet finns på svenska, arabiska, engelska och farsi.

2

Träna på innehållet i lektionerna flera gånger, träna både på ditt modersmål och på svenska tills du förstår innehållet.

3
När du gjort alla lektioner och förstår innehållet kan du göra ett avslutande test. Vid godkänt resultat på testet får du ett diplom.

Dela sidan!

Spela videoklipp

Din utbildning

Introduktionsfilmer

Börja med att se filmerna nedan som en introduktion till den svenska förskolan.

Lektion 1

Lämning på
förskolan

Vid lämning ska barnet få en bra start på dagen.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 2

Samling på
förskolan

Samling förbereder barnen för dagen och kommande aktiviteter.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 3

Lunch på
förskolan

Matstunden är ett tillfälle för lärande, utveckling och samvaro.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 4

Ibland blir
det konflikt

Att lösa konflikter är en del av lärandet i förskolan.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 5

Vila och
högläsning

I förskolan ska barnen få en bra balans mellan vila och aktivitet.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 6

Barnen klär
på sig

När barnen klär på sig själva övar de sin motorik och de tränar på att bli mer självständiga.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 7

Om barnets
integritet

Arbetet med integritet är viktigt för att barnet ska lära sig om sina egna och andras gränser.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Test

Testa dina
kunskaper

Avsluta med ett test och få ditt diplom!

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Min väg till förskolan

”Jag känner mig väldigt välkommen.”

Hadeel Abbas, rektor, Tivoli förskolor

Min väg till förskolan

”För att kunna jobba på förskola behöver man lära sig språket från grunden.”

Hana Ghareb, förskollärare, Norlandia

Min väg till förskolan

”Det bästa med att jobba med barn är att man kan förändra hela världen.”

Ishraq Anai, förskollärare, Dibber