Din väg till förskolan

Vägen till förskolan hjälper dig som nyanländ att ta ditt första steg mot ett arbete inom förskolan.

Med hjälp av digitala självstudier utvecklar du dina språkkunskaper, samtidigt som du lär dig om den svenska förskolans värdegrund. Utbildningsmaterialet finns på arabiska, engelska, farsi, ryska, svenska och ukrainska.

2

Träna på innehållet i lektionerna flera gånger, träna både på ditt modersmål och på svenska tills du förstår innehållet.

3
När du gjort alla lektioner och förstår innehållet kan du göra ett avslutande test. Vid godkänt resultat på testet får du ett diplom.

Dela sidan!

Spela videoklipp

Din utbildning

I kursen får du lära dig om förskolan och dess värdegrund. Träna först på ord och meningar på svenska. När du är klar med språkträningen kan du gå vidare och arbeta med en lektion.

När du har gjort alla språkövningar och lektioner är du redo att göra ett avslutande test. Testet är på svenska. När du klarar testet får du ett diplom som visar att du har gjort kursen.

Diplomet visar att du har grundläggande kunskaper om den svenska förskolan. För att arbeta pedagogiskt inom förskolan behöver du först och främst kunna svenska och ha en barnskötarutbildning eller en förskollärarexamen.

Introduktionsfilmer

Börja med att se filmerna nedan som en introduktion till den svenska förskolan.

Lektion 1

Lämning på
förskolan

Vid lämning ska barnet få en bra start på dagen.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 2

Samling på
förskolan

Samling förbereder barnen för dagen och kommande aktiviteter.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 3

Lunch på
förskolan

Matstunden är ett tillfälle för lärande, utveckling och samvaro.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 4

Ibland blir
det konflikt

Att lösa konflikter är en del av lärandet i förskolan.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 5

Vila och
högläsning

I förskolan ska barnen få en bra balans mellan vila och aktivitet.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 6

Barnen klär
på sig

När barnen klär på sig själva övar de sin motorik och de tränar på att bli mer självständiga.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 7

Om barnets
integritet

Arbetet med integritet är viktigt för att barnet ska lära sig om sina egna och andras gränser.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Test

Testa dina
kunskaper

Avsluta med ett test och få ditt diplom! Efter att du har klarat testet skickas ett diplom till din e-postadress. Du kan även ladda ner diplomet via en knapp i den här rutan.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Min väg till förskolan

”Jag känner mig väldigt välkommen.”

Hadeel Abbas, rektor, Tivoli förskolor

Min väg till förskolan

”För att kunna jobba på förskola behöver man lära sig språket från grunden.”

Hana Ghareb, förskollärare, Norlandia

Min väg till förskolan

”Det bästa med att jobba med barn är att man kan förändra hela världen.”

Ishraq Anai, förskollärare, Dibber