به دوره پیشرفته خوش آمدید!

این دوره آموزش پیشرفته شامل 8 درس با تمرکز بر ارزش

شما می توانید درس

درس

بعد از اتمام دوره مقدماتی، قابل دسترس است

ماموریت پیش دبستانی

هدف این فصل به شرح زیر است: 

 • ماموریت پیش دبستانی را بدانید

بعد از این فصل یاد خواهید گرفت:

 • ماموریت پیش دبستانی چیست
 • چه قوانینی بر آموزش حاکم است
 • آموزش چیست

چه افرادی در پیش دبستانی کار می کنند؟

هدف این فصل به شرح زیر است:  

 • بدانید چه افرادی در پیش دبستانی کار می‌کنند

بعد از این فصل این را یاد خواهید گرفت:

 • چه افرادی در پیش دبستانی کار می‌کنند
 • مسئولیت‌های افرادی که در پیش دبستانی کار می‌کنند
 • سطح تحصیلات افرادی که در پیش دبستانی کار می‌کنند

درباره تبعیض و رفتار تحقیرآمیز

هدف این فصل به شرح زیر است: 

 • بدانید که تبعیض و رفتار تحقیرآمیز چیست
 • قوانینی را بدانید که بکار برده می‌شوند

بعد از درسی که یاد گرفته‌اید:

 • تبعیض و رفتار تحقیرآمیز در عمل به چه معناست

 • مسئولیت شما برای گزارش رفتار تحقیرآمیز چیست

مراقبت و ایمنی

هدف این فصل به شرح زیر است: 

 • معنی مراقبت، ایمنی و امنیت در پیش دبستانی را بدانید.

بعد از این فصل، یاد خواهید گرفت:

 • مراقبت در پیش دبستانی به چه معناست.
 • چه کاری می‌توانید انجام دهید تا کودکان در پیش دبستانی احساس امنیت و آرامش کنند.
 • گزارش اجباری به چه معناست، مسئولیت بزرگسالان برای گزارش نگرانی (اعلان نگرانی).
 • رازداری حرفه‌ای چه چیزی است.

تطابق و حمایت ویژه

هدف این فصل به شرح زیر است: 

 • بدانید که تطابق و حمایت ویژه در پیش دبستانی چیست.

بعد از جلسه یاد خواهید گرفت:

 • چه کارهایی می‌توانید برای کمک به موفقیت کودکان انجام دهید.

مشارکت و تاثیرگذاری

هدف این فصل به شرح زیر است: 

 • بدانید که شیوه کار دموکراتیک در عمل به چه معناست. 

بعد از این فصل یاد خواهید گرفت:

 • درباره نقش بزرگسالان در تاثیرگذاری کودکان. 
 • چگونه کودکان می‌توانند بر نحوه آموزش تأثیر بگذارند.

محل کار

هدف این فصل به شرح زیر است: 

قوانین و مقرراتی که در محل کار استفلده می‌شود، را بشناسید. 


بعد از این فصل، یاد خواهید گرفت:

 • حقوق شما در محل کار.
 • تعهدات شما در محل کار.

کار با کیفیت سیستماتیک (SKA) در پیش دبستانی‌ها

هدف این فصل به شرح زیر است: 

دریابید که کار با کیفیت سیستماتیک چیست.

بعد از این فصل یاد خواهید گرفت:

 • کار کیفیت سیستماتیک چیست. 

 • هر کس در کار با کیفیت سیستماتیک چه کاری انجام می‌دهد.