به دوره مقدماتی خوش آمدید!

دوره مقدماتی شامل 7 درس است. هر درس شامل دو بخش، یک بخش آموش زبان و یک بخش ارزش

قبل از اینکه بتوانید به درس بعدی بروید، باید هم بخش آموزش زبان و هم بخش ارزش

فیلم هایی از سوی اداره کل مدارس در باره پیش دبستانی

تماشای فیلم های زیر را به عنوان مقدمه ای بر آموزش پیش دبستانی سوئد آغاز کنید.

درس

درس اول

تحویل دادن کودک به کودکستان

کودک به هنگام تحویل داده شدن به کودکستان بایستی روز را به خوبی آغاز کند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

 

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس دوم

کودکستان

نشست دستجمعی کودکان را برای امور روزانه و فعالیت های بعدی کودکستان آماده می کند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

 

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس سوم

نهار در کودکستان

وقت غذا خوردن فرصتی برای یادگیری، پیشرفت و همنشینی با هم است.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

 

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس چهارم

گاهی اوقات اختلاف ایجاد می شود

حل اختلافات بخشی از یادگیری در کودکستان است.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

 

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس پنجم

استراحت و کتاب خواندن با صدای بلند

در کودکستان بایستی یک تعادل بین استراحت و فعالیت ها برای کودکان وجود داشته باشد.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

 

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس ششم

کودکان لباس می پوشند

وقتی کودکان خودشان لباس بپوشند حرکات اعضای بدن خودو برای مستقل شدن را تمرین می کند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

 

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس هفتم

در باره حرمت فردی کودکان

کار در زمینه حرمت فردی اهمیت دارد تا کودکان حد و مرز های خود و دیگران را یاد بگیرند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

 

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

تِست/آزمون

معلومات خود را بیازمایید

درس را با یک آزمون خاتمه دهید و یک دیپلم بگیرید!

(به سوئدی)

پس از قبولی در آزمون، یک دیپلم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. به علاوه می توانید دیپلم را از طریق دکمه موجود در این قسمت دانلود کنید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.