پروژه "راه شما برای رسیدن به کودکستان"

پروژه “راه شما برای رسیدن به کار در کودکستان” به شما که تازه وارد هستید کمک می کند که اولین قدم برای کار کردن در واحدهای پیش دبستانی را بردارید.

شما به کمک مطالعات شخصی دیجیتالی معلومات خود در زبان را گسترش داده و همزمان ارزش های مبنائی پیش دبستانی سوئد را یاد می گیرید.

مطالب آموزشی به زبان های عربی، انگلیسی، فارسی، روسی، سوئدی و اوکراینی موجود است.

2
محتوای درسی را چندین مرتبه تمرین کنید، هم به زبان مادری خود و هم به زبان سوئدی تمرین کنید تا محتوای درسی را درک کنید.
3
وقتی همه جلسات درسی را خواندید و محتوای درس ها را فهمیدید می توانید یک تِست نهائی انجام دهید. اگر در تِست نمره قبولی بگیرید یک دیپلم دریافت می کنید.

صفحه را تقسیم کن!

پخش ویدیو

دوره آموزشی شما

در این دوره، درباره کودکستان های سوئد و ارزش های بنیادین آنها آشنا می شوید. با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی شروع کنید. بعد از تکمیل آموزش زبان، می توانید ادامه دهید و روی یک درس کار کنید.

بعد از تکمیل کل آموزش زبان و درس های مربوط به ارزش های بنیادین، آماده شرکت در آزمون نهایی خواهید بود. این آزمون به زبان سوئدی است. پس از قبولی در آزمون، یک دیپلم دریافت خواهید کرد که نشان می دهد دوره را گذرانده اید.

این دیپلم نشان می دهد که شما از دانش پایه کودکستان های سوئد برخوردار هستید. برای کار آموزشی در کودکستان، ابتدا باید به زبان سوئدی مسلط باشید و یک دوره پرستار کودک (مدرسه متوسطه دوم) را گذرانده یا یک مدرک معلم کودکستان (دانشگاه) را دریافت کرده باشید.

فیلم هایی از سوی اداره کل مدارس در باره پیش دبستانی

تماشای فیلم های زیر را به عنوان مقدمه ای بر آموزش پیش دبستانی سوئد آغاز کنید.

درس اول

تحویل دادن کودک به کودکستان

کودک به هنگام تحویل داده شدن به کودکستان بایستی روز را به خوبی آغاز کند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس دوم

کودکستان

نشست دستجمعی کودکان را برای امور روزانه و فعالیت های بعدی کودکستان آماده می کند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس سوم

نهار در کودکستان

وقت غذا خوردن فرصتی برای یادگیری، پیشرفت و همنشینی با هم است.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس چهارم

گاهی اوقات اختلاف ایجاد می شود

حل اختلافات بخشی از یادگیری در کودکستان است.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس پنجم

استراحت و کتاب خواندن با صدای بلند

در کودکستان بایستی یک تعادل بین استراحت و فعالیت ها برای کودکان وجود داشته باشد.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس ششم

کودکان لباس می پوشند

وقتی کودکان خودشان لباس بپوشند حرکات اعضای بدن خودو برای مستقل شدن را تمرین می کند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس هفتم

در باره حرمت فردی کودکان

کار در زمینه حرمت فردی اهمیت دارد تا کودکان حد و مرز های خود و دیگران را یاد بگیرند.

1 با تمرین واژه ها و جمله ها به زبان سوئدی (درس زبان) شروع کنید

2 با ارزش های بنیادین (درس ارزش ها) آشنا شوید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

تِست/آزمون

معلومات خود را بیازمایید

درس را با یک آزمون خاتمه دهید و یک دیپلم بگیرید!

(به سوئدی)

پس از قبولی در آزمون، یک دیپلم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. به علاوه می توانید دیپلم را از طریق دکمه موجود در این قسمت دانلود کنید.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“من احساس می کنم خیلی خوش آمد هستم”

هادیل عباس، مدیر کودکستان های تیولی

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“برای آنکه بتوان در کودکستان کار کرد بایستی زبان را از اساس یاد گرفت”

حنا قریب، معلم کودکستان، نورلندیا

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“بهترین فایده کار کردن با کودکان آنست که می توان تمامی جهان را تغییر داد”

اشراق عنائی، معلم کودکستان، دیببر