مرکز مطالعات عمیق

فیلم ها و اسناد

در مرکز مطالعات عمیق از جمله فیلم هایی در باره پیش دبستانی و برنامه آموزشی سراسری پیش دبستانی و یک فهرست کتاب با ذکر منبع پژوهش علمی که کتاب های آموزشی بر مبنای آن استوار است را پیدا می کنید.

فیلم ها

فیلم هایی از سوی اداره کل مدارس در باره پیش دبستانی

بخش “کودکستان برای فرزند شماست” نشان می دهد که رفتن به کودکستان چگونه است و کودک چه مطالبی را یاد می گیرد. این فیلم برای افرادی مناسب است که پیش از این با نظام پیش دبستانی سوئد تماس و سر و کاری نداشته اند. بخش “مأموریت و سند مدیریت کودکستان” چگونگی اداره کردن پیش دبستانی را توضیح می دهد و مقدمه خوبی برای افرادی است که می خواهند در کودکستان کار کنند.

فیلم ها

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

فیلم “راه من برای رسیدن به کار در کودکستان” را تماشا کنید و از تعریف های سه زن در باره راه رسیدن آنها از تازه وارد بودن در سوئد و شاغل شدن در آموزش پیش دبستانی الهام بگیرید.

مطالعه عمیق

جزوه و مطالب برای بارگیری (دانلود)

در باره برنامه آموزشی سراسری پیش دبستانی، کار در زمینه برابری جنسیتی و کنوانسیون کودک مطالب بیشتری بخوانید.