Välkommen till Fördjupnings­kursen!

Fördjupningskursen består av 8 lektioner med fokus på värdegrundsfrågor och en ordlista.

Du kan göra lektionerna med fokus på värdegrund i valfri ordning. Ordlistan innehåller viktiga ord och begrepp som används i förskolan. Ordlistan innehåller fler ord än de som finns med i värdegrunds­lektionerna, det är viktigt att du tränar på både värdegrundslektionerna och ordlistan.

LEKTIONER

TILLGÄNGLIGA NÄR DU HAR GJORT KLART GRUNDKURSEN

Förskolans uppdrag

Målet med denna lektion är att: 

 • Förstå förskolans uppdrag 

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Vad förskolans uppdrag är
 • Vilka lagar som styr utbildningen
 • Vad undervisning är

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Vilka arbetar i förskolan?

Målet med denna lektion är att: 

 • Förstå vilka som arbetar i förskolan

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Vilka som arbetar i förskolan
 • Vilket ansvar de som arbetar i förskolan har
 • Vilken utbildning de som arbetar i förskolan har

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Om diskriminering och kränkande behandling

Målen med denna lektion är att: 

 • Förstå vad diskriminering och kränkning är
 • Ha kunskap om vilka lagar som gäller 

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Vad diskriminering och kränkning är i praktiken 

 • Vilket ansvar du har att anmäla kränkningar 

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Omsorg och trygghet

Målet med denna lektion är att: 

 • Förstå vad omsorg, trygghet och säkerhet innebär på en förskola.

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Vad omsorg är i förskolan.
 • Vad du kan göra för att barn ska vara trygga och säkra på förskolan.
 • Vad anmälningsskyldigheten innebär, om de vuxnas ansvar att anmäla oro (orosanmäla).
 • Vad tystnadsplikten är.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Anpassningar och särskilt stöd

Målet med denna lektion är att: 

 • Förstå vad anpassningar och särskilt stöd är i förskolan.

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Vad du kan göra för att hjälpa barn att lyckas.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Delaktighet och inflytande

Målet med denna lektion är att: 

 • Förstå vad ett demokratiskt arbetssätt innebär i praktiken. 

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Om de vuxnas roll att ge barnen inflytande. 
 • Hur barn kan vara med och påverka undervisningen.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Arbetsplatsen

Målet med denna lektion är att: 

Förstå lagar och regler som gäller på arbetsplatsen. 

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Vilka rättigheter du har på arbetsplatsen.
 • Vilka skyldigheter du har på arbetsplatsen.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan

Målet med denna lektion är att: 

Förstå vad systematiskt kvalitetsarbete är.

Efter lektionen har du lärt dig:

 • Vad systematiskt kvalitetsarbete är. 

 • Vem som gör vad i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.