Välkommen till Grundkursen!

Grundkursen består av 7 lektioner. Varje lektion innehåller två delar, en språkdel och en värdegrundsdel.

Du behöver göra både språkdelen och värdegrundsdelen innan du kan gå vidare till nästa lektion.

Introduktionsfilmer

Börja med att se filmerna nedan som en introduktion till den svenska förskolan.

LEKTIONER

Lektion 1

Lämning på
förskolan

Vid lämning ska barnet få en bra start på dagen.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 2

Samling på
förskolan

Samling förbereder barnen för dagen och kommande aktiviteter.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 3

Lunch på
förskolan

Matstunden är ett tillfälle för lärande, utveckling och samvaro.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 4

Ibland blir
det konflikt

Att lösa konflikter är en del av lärandet i förskolan.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 5

Vila och
högläsning

I förskolan ska barnen få en bra balans mellan vila och aktivitet.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 6

Barnen klär
på sig

När barnen klär på sig själva övar de sin motorik och de tränar på att bli mer självständiga.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Lektion 7

Om barnets
integritet

Arbetet med integritet är viktigt för att barnet ska lära sig om sina egna och andras gränser.

1 Träna ord och meningar (Lektion språk).
2 Lär dig om förskolans värdegrund (Lektion värdegrund).

Slutför föregående lektion för att gå vidare.

Test

Testa dina
kunskaper

Avsluta med ett test och få ditt diplom! Efter att du har klarat testet skickas ett diplom till din e-postadress. Du kan även ladda ner diplomet via en knapp i den här rutan.

Slutför föregående lektion för att gå vidare.