Handledare

Handledarmaterial

Här hittar du som är handledare stödmaterial.

Materialet riktar sig till dig som är handledare för en nyanländ eller en person som inte arbetat inom svensk förskola tidigare. Handledarmaterialet avser lektionerna i fördjupningskursen. Syftet är att ge ett stöd till dig som handleder hur du kan använda Vägen till förskolan.

Stödmaterial

Material för handledare