Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet och vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Cookies

Vägen till förskolan använder så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Det används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, komma ihåg personliga val av inställningar på webbplatsen, för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till Vägen till förskolan. Vägen till förskolan använder även cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på Vägen till förskolan kan begränsas.

Personuppgifter

Denna webbplats drivs av Sefif. Vi följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive GDPR, som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats (Vägen till förskolan) till exempel ditt namn och din e-postadress, kan användas på följande sätt:
– När du registrerar dig och använder vår utbildning/lektioner. Du kan även få information skickat till dig från oss angående utbildningsprojektet.

– När du besöker webbplatsen och när du använder material registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen som besöks. Se ovan under stycket Cookies.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Sefif ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter eller innehållet på sådana webbplatser.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.

Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Vid inkommen begäran prövas detta mot gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Rätt att lämna in klagomål 

Om du inte är nöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter har du även rätt till att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot GDPR har begåtts. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till Integritetsskyddsmyndigheten är Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm, imy@imy.se.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta Sefif.