Fördjupningsbank

Filmer och dokument

I fördjupningsbanken hittar du bland annat filmer om förskolan och förskolans läroplan och en litteraturförteckning med källhänvisning till forskning som detta utbildningsmaterial baseras på.  Här finns även en text om hur du kan arbeta inkluderande och med jämställdhet i förskolan.

Filmer

Filmer från Skolverket om förskolan

Förskolan är till för ditt barn visar hur det är att gå i förskolan och vad barn får lära sig där. Filmen är lämplig för dig som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan tidigare. Förskolans uppdrag och styrdokument förklarar hur förskolan styrs och är en bra introduktion för alla som ska arbeta i förskolan.

Filmer

Min väg till förskolan

Se filmerna Min väg till förskolan och inspireras av tre kvinnors berättelser om deras väg, från nyanländ i Sverige, till en karriär inom förskolan.

Fördjupning

Material att ladda ner

Lär dig mer om förskolans läroplan, att arbeta med jämställdhet i förskolan och om Barnkonventionen.