Ku soo dhawoow koorsada hordhaca ah!

Koorsada bilawga ahi waxay ka kooban tahay 7 cashar. Cashar kastaa waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah, qayb tababar luuqadeed ah iyo qayb lagu baranayo qiyamka muhiimka ah.

Waxaad u baahan tahay inaad sameyso labadaba qaybta tababarka luqadda iyo qaybta lagu baranayo qiyamka muhiimka ah ka hor intaadan sii wadin casharka xiga.

Filimada tilmaamaha​

Ka bilow inaad daawato fiidiyowyada hoose oo hordhac u ah dugsiga barbaarinta ee Iswidhan.

Casharada

Casharka 1

Ku dejinta dugsiga barbaarinta

Marka la dejiyo, ilmuhu waa inuu si fiican u bilaabo maalintaas.

1 Ku celceli erayada iyo weeraha (casharka luqadda).

2 Wax ka baro qiyamka asaasiga ah ee dugsiga barbaarinta (Qiyamka salka casharka).

 

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.

Casharka 2

Taabuurka dugsiga barbaarinta

Taabuurka wuxuu u diyaariyaa carruurta maalinta iyo hawlaha soo socda.

1 Ku celceli erayada iyo weeraha (casharka luqadda).

2 Wax ka baro qiyamka asaasiga ah ee dugsiga barbaarinta (Qiyamka salka casharka).

 

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.

Casharka 3

Qadada dugsiga barbaarinta

Wakhtiga cuntadu waa fursad waxbarasho, horumar iyo wadajir.

1 Ku celceli erayada iyo weeraha (casharka luqadda).

2 Wax ka baro qiyamka asaasiga ah ee dugsiga barbaarinta (Qiyamka salka casharka).

 

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.

Casharka 4

Mararka qaar khilaaf baa dhaca

Xallinta khilaafyadu waa qayb ka mid ah waxbarashada dugsiga barbaarinta.

1 Ku celceli erayada iyo weeraha (casharka luqadda).

2 Wax ka baro qiyamka asaasiga ah ee dugsiga barbaarinta (Qiyamka salka casharka).

 

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.

Casharka 5

Nasasho oo kor u akhrin

Dugsiga barbaarinta, carruurtu waa inay lahaadaan dheelitirnaan wanaagsan oo u dhexeeya nasashada iyo hawlaha.

1 Ku celceli erayada iyo weeraha (casharka luqadda).

2 Wax ka baro qiyamka asaasiga ah ee dugsiga barbaarinta (Qiyamka salka casharka).

 

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.

Casharka 6

Carruurtu way labisanayaan

Markay carruurtu lebbistaan laftooda, waxay ku baranayaan xirfadahooda hawlaha waxayna ku baranayaan inay noqdaan kuwo madaxbannaan.

1 Ku celceli erayada iyo weeraha (casharka luqadda).

2 Wax ka baro qiyamka asaasiga ah ee dugsiga barbaarinta (Qiyamka salka casharka).

 

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.

Casharka 7

Carruurtu way labisanayaan

Shaqada qarsoodiga ah waxay muhiim u tahay ilmuhu inuu barto wax ku saabsan xuduudihiisa iyo dadka kaleba.

1 Ku celceli erayada iyo weeraha (casharka luqadda).

2 Wax ka baro qiyamka asaasiga ah ee dugsiga barbaarinta (Qiyamka salka casharka).

 

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.

Tijaabo

Tijaabi aqoontaada

Ku dhamee imtixaan oo hel shahaadadaada dhibloomada! Kadib marka aad ka gudubto imtixaanka, shahaado dhibloomada ayaa lagu soo diri doonaa ciwaanka emailkaaga. Waxa kale oo aad dhibloomada kala soo bixi kartaa badhanka ku jira sanduuqan.

Buuxi casharkii hore si aad u sii wadato.