Вітаємо в поглибленому курсі!

Поглиблений курс складається з 8 уроків, присвячених фундаментальним цінностям, і глосарія.

Ви можете проходити уроки, присвячені фундаментальним цінностям, у будь-якому порядку. Глосарій містить важливі слова й поняття, що використовуються в дошкільних закладах. Він містить більше слів, ніж включено в уроки з фундаментальних цінностей. Важливо пройти уроки з фундаментальних цінностей і вивчити глосарій.

УРОКИ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ПРОЙДІТЬ ВСТУПНИЙ КУРС

Місія дошкільного закладу

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

 • Роз’яснити місію дошкільного закладу

Після сесії ви знатимете:

 • У чому полягає місія дошкільного закладу
 • Який закон регулює освіту
 • У чому полягає освіта

 

Хто працює в дошкільних закладах?

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

 • Роз’яснити, хто працює в дошкільних закладах

Після сесії ви знатимете:

 • Хто працює в дошкільних закладах
 • Обов’язки співробітників дошкільних закладів
 • Рівень освіти співробітників дошкільних закладів

 

Що таке дискримінація та принизливе ставлення

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

 • Пояснити, що таке дискримінація та принизливе ставлення
 • Пояснити, які закони застосовуються

Після сесії ви знатимете:

 • Що таке дискримінація та принизливе ставлення на практиці

 • Ваші обов’язки щодо повідомлення про принизливе ставлення

 

Дбайливе ставлення й безпека

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

 • Роз’яснити, у чому полягає піклування, безпека й захист у дошкільному закладі.

Після сесії ви знатимете:

 • У чому полягає піклування в дошкільному закладі.
 • Що ви можете зробити, щоб діти відчували захист і безпеку в дошкільному закладі.
 • Обов’язки щодо повідомлення відповідних органів, обов’язки дорослих щодо повідомлення про занепокоєність (відповідних органів).
 • Що таке професійна таємниця.

 

Адаптація та спеціальна підтримка

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

 • Роз’яснити, в чому полягає адаптація та спеціальна підтримка в дошкільному закладі.

Після сесії ви знатимете:

 • Що ви можете зробити, щоб допомогти дітям досягти успіху.

Участь і вплив

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

 • Роз’яснити, в чому полягає демократичний спосіб роботи на практиці. 

Після сесії ви знатимете:

 • Про роль дорослих у наданні дітям можливості здійснювати вплив. 
 • Як діти можуть впливати на освіту.

 

Робоче місце

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

Роз’яснити закони й норми, застосовні до діяльності на робочому місці. Після сесії ви знатимете:

 • Ваші права, застосовні до робочого місця.
 • Ваші обов’язки, застосовні до робочого місця.

 

Систематичне забезпечення якості роботи (SKA) в дошкільних закладах

Мета цієї сесії полягає в наступному: 

Роз’яснити, в чому полягає систематична робота із забезпечення якості.

Після сесії ви знатимете:

 • У чому полягає систематична робота із забезпечення якості. 

 • Хто й за що відповідає в рамках систематичної роботи із забезпечення якості.